retour herroepingrecht

Een artikel retourneren (RMA)

 

U kunt een product naar Riconbeveiliging retourneren wanneer er sprake is van:

 • Herroepingrecht 
 • Een door Riconbeveiliging verkeerd geleverd product 
 • Een defect bij ontvangst product 
 • Een reparatie of vervanging onder de geldende garantievoorwaarden en -termijn.

 

Herroepingrecht

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden.

Gebruik maken van het herroepingsrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden. Zo moet tijdens deze termijn zorgvuldig worden omgaan met het product en de verpakking. Het product mag beperkt gebruikt worden om te beoordelen of de consument het wil aanschaffen. Hierbij moet worden gedacht aan dezelfde wijze van gebruik zoals zal plaatsvinden bij een winkelaankoop. Indien er van herroepingsrecht gebruik gemaakt wil worden, moet u het product inclusief alle geleverde toebehoren en inclusief verpakking aan ons retourneren. Producten die beschadigd, incompleet of  gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking.

De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor rekening van de klant. Riconbeveiliging zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending het aankoopbedrag overmaken op uw rekening. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geeft Riconbeveiliging u 14 dagen de tijd om een retouraanvraag in te dienen. Deze tijd gaat in vanaf de dag dat u het product heeft ontvangen.

Wees ervan bewust dat het herroepingsrecht niet van toepassing is voor zakelijke klanten en instellingen. Bent u zakelijke klant neemt u dan a.u.b. contact met ons op. 

Wanneer u gebruikt wilt maken van uw herroepingsrecht:

Wanneer u uw producten ontvangen heeft, vul dit online retourformulier in. Neem vervolgens contact op met onze klantenservice. U ontvangt van ons een RMA nummer welke u duidelijk zichtbaar moet vermelden op de buitenkant van het retourpakket . U betaalt slechts de retour verzendkosten. De prijs die u voor het product heeft betaald wordt afhankelijk van de betaalwijze van de oorspronkelijke bestelling aan u tegoed gedaan zodra wij uw retourzending hebben ontvangen. Het bedrag wordt teruggestort op uw bankrekening. Vergeet niet uw rekeningnummer te vermelden!

Wees ervan bewust dat u, onafhankelijk van de reden tot annuleren, binnen de wettelijke tijdslimiet dient te handelen en ons dus binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling op de hoogte dient te brengen.

 

U mag een product retourneren binnen het herroepingsrecht indien:

 • U als particulier het artikel(en) heeft gekocht.(Bedrijfsmatige aankopen hebben geen herroepingsrecht).
 • U het product niet gebruikt heeft. 
 • Er geen zichtbare schade op het product te vinden is of duidelijke tekenen van gebruik zichtbaar zijn. 
 • Het product en alle onderdelen die erbij horen, in dezelfde staat wordt geretourneerd zoals het naar u was verstuurd. 

 

Speciale gevallen waarbij u geen gebruik mag maken van het herroepingsrecht:

 • Producten die speciaal voor u zijn besteld of artikelen die voor u op maat zijn gemaakt.
 • Verzegelde audio of video-opname producten of computer software die u geopend heeft. 
 • Artikelen waarvan wij van te voren melden dat deze buiten het retourrecht vallen.
 • Artikelen waarmee video of geluidsopnames mee zijn gemaakt,

 

We zullen het te crediteren bedrag verminderen indien:

 • Producten door gebruiker of onderweg terug naar ons zijn beschadigd. 
 • Producten of retail verpakkingen beschadigd zijn (zodat ze niet als nieuw verkocht kunnen worden). 
 • Onderdelen ontbreken (handleidingen, kabels, adapters, enz.) in de retourzending. 

 

Defect bij ontvangst

Heeft u het vermoeden dat uw product defect is of niet naar behoren functioneert? Controleer eerst of uw product daadwerkelijk defect is! Loop daartoe de onderstaande stappen na alvorens u het product retourneert.

 • Controleer de instellingen van uw product. Veel storingen ontstaan door verkeerde instellingen en komen niet door een defect aan het product zelf. 
 • Neem de handleiding van uw product uitvoerig door. Veel problemen kunnen verholpen worden door de instructies goed op te volgen. 

Is uw product direct na ontvangst of binnen een week defect? De volgende voorwaarden gelden hierbij:

 • Voordat u het product opstuurt dient u eerst zo spoedig mogelijk online het retouraanvraagformulier in te vullen. 
 • Pas nadat u per e-mail een RMA nummer en verdere instructies heeft ontvangen kunt u het product retour sturen. 
 • Het RMA nummer dient duidelijk op de verpakkingsdoos vermeld te worden.
 • Wij verzoeken u vriendelijk een defect geleverd product binnen 14 dagen na aflevering naar ons op te sturen. 
 • Producten die buiten de gestelde termijn worden gemeld zullen volgens garantievoorwaarden worden afgehandeld. 
 • Er dient zorgvuldig omgegaan te worden met het product en de verpakking. Indien u van deze regeling gebruik wil maken, moet u het product inclusief alle geleverde toebehoren en voor zover mogelijk in de oorspronkelijke verpakking aan ons retourneren. 
 • Zorg dat het pakket goed verpakt en voldoende gefrankeerd is. Het risico voor het retour zenden is voor uw rekening. Wij adviseren om het pakket verzekerd met handtekening voor ontvangst te versturen. 
 • Zendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn worden geweigerd. 
 • Na ontvangst zullen wij het product zorgvuldig testen en vaststellen of de klacht gegrond is en of de retourzending aan alle voorwaarden voldoet.. 
 • Indien aan de juiste voorwaarden is voldaan en de klacht gegrond is, sturen wij direct kosteloos een nieuw product op en ontvangt u € 6,75 tegemoetkoming in de retourkosten. 
 • Indien hetzelfde product niet meer leverbaar is wordt binnen 14 dagen nadat het product in ons bezit is gekomen het aankoopbedrag incl. € 6,75 tegemoetkoming in de retourkosten teruggestort. 
 • Indien de klachtomschrijving niet wordt geconstateerd en het product geheel naar behoren functioneert worden de verzendkosten en €29,95 onderzoekskosten in rekening gebracht. In dat geval wordt u vooraf op de hoogte gebracht. 

 Kosten voor reparatie Indien er sprake is van een garantieafhandeling dan zijn er geen kosten verbonden aan de reparatie. Als het defect echter niet binnen de garantiebepalingen valt, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van val- stoot of waterschade of hagelschade, oneigenlijk gebruik of dat het product buiten de door de fabrikant bepaalde garantietermijn valt, dan nemen wij contact met u op en ontvangt u een prijsopgave voor de reparatie. U kunt daarna aangeven of u akkoord gaat met de reparatie (tegen het aangegeven bedrag) of dat u afziet van verdere afhandeling. In het laatste geval kunt u uw product terugkrijgen met een eventuele rekening voor onderzoekskosten en/of transportkosten.

 

Stappenplan RMA

 

 • Verpak het product veilig met materialen die tegen een stootje kunnen (originele verpakking bij voorkeur) en voeg alle accessoires en onderdelen toe. 
 • Neem contact met de klantenservice op voor een aanvraag RMA nummer.
 • Houdt uw bestelnummer en/of factuurnummer bij de hand.
 • Voeg het RMA retourformulier toe in de verpakking. 
 • Geef duidelijk het RMA nummer dat u van ons heeft ontvangen op de buitenkant van het pakket aan, 
 • De retourzending dient op uw kosten en risico naar onze afdeling retouren (RMA) te worden verzonden. De retourzending terug naar u zal op rekening van Riconbeveiliging worden verzonden. 
 • Na inspectie en tests zullen wij reparaties uitvoeren of een vervanging sturen indien van toepassing, zulks ter beoordeling van Riconbeveiliging.
 • Wij zullen u een orderbevestiging en verzendbevestiging toesturen wanneer uw product hersteld of vervangen is. 
 • Als producten worden teruggestuurd onder het herroepingsrecht worden deze bij aankomst in ons magazijn geïnspecteerd en/of getest. Indien aan de voorwaarden voor creditering is voldaan, wordt het bedrag teruggestort op uw bankrekening. Vergeet niet uw bankrekening nummer te vermelden bij de retourzending! Dit rekening nummer moet dezelfde zijn als waarmee u de goederen heeft betaald. (dit is om fraude te voorkomen)
 • Leveringen zonder duidelijk vermeld RMA nummer zullen een speciale behandeling nodig hebben en de verwerking hiervan kan een aanzienlijke vertraging oplopen.

Kosten bij retourneren

Wij hanteren garantie op basis van carry-in. Dit betekent dat wij geen producten kunnen ophalen en geen reparatie aan huis verzorgen.

De verzendkosten en het risico van verzending van uw adres naar onze vestiging zijn voor rekening van de klant. Indien de fout door Riconbeveiliging is veroorzaakt zullen de verzendkosten op basis van de goedkoopste optie van PostNL gerestitueerd worden.
Alle retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden verzonden en zorgvuldig en stevig verpakt. Pakketten die niet of onvoldoende gefrankeerd zijn, worden altijd door ons geweigerd. Neem de retourprocedure door op onze website en maak gebruik van het retourformulier indien u een product retourneert.

 

Retouradres:

Riconbeveiliging 

Afdeling : Retouren en Garantie

Else van der Banstraat 185

3207JB Nissewaard gemeente Spijkenisse